Den gode brainstorm

Gamle bøger i en bunke

En brainstorm er en problemløsningsteknik, der bruger en gruppe menneskers kreativitet. En brainstorm handler om at skabe et flow af idéer og tanker, jo flere jo bedre. Alle i gruppen kan byde ind og bliver taget lige alvorligt. Gennem fri association starter den ene idé den næste og udvikler sig måske til en helt tredje. Når brainstormen er ovre er slutresultatet gruppens bedste bud på løsningen af den aktuelle udfordring.

At samle en gruppe mennesker for at løse et problem, i nogle tilfælde mennesker med forskellige færdigheder, har været kendt i mange tusinde år. Flere hjerner tænker bedre end en. Men at organisere denne gruppesamling under regler og kalde processen for en brainstorm, begyndte i 1941. Reklamemanden Alex Osborn bemærkede, at det var svært at få gruppen til at disciplinere sig, så den kunne brainstorme åbent og produktivt. Derfor opsatte han et sæt regler for den gode brainstorm.

Alex Osborns regler
En mindre gruppe sætter sig sammen for at diskutere et bestemt problem eller udfordring. Deltagerne byder ind med idéer, en ad gangen. En deltager noterer idéer og forslag på en tavle. Alle tilbageholder deres bedømmelser mens brainstormen pågår. Når brainstormen er slut diskuteres og evalueres de forskellige forslag og idéer, herefter vælger gruppen en løsning på den stillede opgave.

Disse regler er siden blevet udbygget og erfaringer er kommet til. Men målet er stadig det samme: at skabe en tvangfri atmosfære, der opmuntrer til opfindsomme og fantasifulde idéer og tanker.

Her er en huskeliste for den gode brainstorm:


Før brainstorm

- Udvælg problemet eller udfordringen
Beskrivelsen skal være så præcis som muligt, men må ikke indeholde løsninger eller bud på løsninger. Et kort og præcist spørgsmål, som problemformulering, sætter gang i processen.

- Udvælg deltagerne
Det er godt at have både eksperter og lægfolk til samme brainstorm. Det er til gengæld ikke godt at have tilskuere, gæster eller andre ikke-aktive deltagere i en brainstorm proces.

- Udvælg stedet
Det skal gerne være et uforstyrret sted, hvor der er mulighed for at skrive på tavler eller klistre papir på væggene. Deltagerne i en brainstorm skal ikke forstyrres udefra, så telefoner og andre afbrydelser må vente til brainstormen er færdig.

- Udvælg en leder af brainstormen
Denne person skal kunne gribe deltagernes idéer og tanker og formulere dem så de kan noteres på en måde, der giver mening efter brainstormen. Derudover er det vigtigt at brainstorm lederen kan styre mødet med autoritet, f.eks. er i stand til at stoppe deltagere der bedømmer eller evaluerer midt i processen.


Under brainstorm

- Klare mål
Ved starten af brainstormen stilles opgaven og som del af dette formuleres et klart mål. Hvis det er en gruppe af mennesker, der ikke er vant til at brainstorme kan man opsummere de vigtigste regler.

- Brug flere teknikker
Brainstorm lederen kan skifte teknik undervejs hvis processen starter trægt eller går i stå.


Eksempler på teknikker til brainstorm:

Tid
Det kan være svært at vide, hvornår en brainstorm er ovre. Hvis man afsætter et kortere tidsrum til brainstormen, kan det medvirke til at deltagerne taler mere frit og vurderer deres egne forslag mindre før de fortæller dem.

Antal
Sæt et antal idéer der skal samles før brainstormen er slut. F.eks. 100 idéer. Dette kan medvirke til at få mange og meget forskellige idéer på bordet.

Negativ brainstorm
Ved at stille opgaven omvendt får man bud på, hvordan man ikke løser opgaven. Ofte er det lettere at tænke negativt. Og de mange negative bud kan vendes og dermed blive løsningsforslag.


Efter brainstorm

- Sorter idéer
Man kan for at skaffe overskuelighed i prioriterings og diskussionsfasen vælge at sortere idéerne i grupper. Idéerne skal stadig ikke vurderes, men blot grupperes.

- Prioriterer idéer
De samlede idéer kan herefter fordeles på tre prioriterer: ”Smid ud” - ”Idé med potentiale, der kræver mere udvikling” – ”Umiddelbart god idé”.

- Diskuter idéer
Nu kan gruppen diskutere hvilken idé de ønsker at pege på som det forslag de finder bedst til at løse problemet – eventuelt en kombination af flere idéer.


En brainstorm er – ligesom så meget andet kreativt arbejde – en ganske porøs proces der hurtigt kan stoppe hvis de rette betingelser ikke er tilstede. Derfor skal en brainstorm tages alvorligt og reglerne skal overholdes af deltagerne.

Det allersværeste er at tilbageholde sin umiddelbare bedømmelse af de forslag og idéer der kommer. Mange er vant til at bedømme og dømme hurtigt, men det er ikke formålet med en brainstorm. Formålet er at kunne skabe en fri atmosfære, hvor alle idéer kommer frem, hvorefter alle deltager i en fælles evaluering af de fremkomne idéer.

Patrick Damsted

Patrick Damsted

Nysgerrigt undersøger og beskriver Patrick vores menneskelige erfaringer og indsigter - og de blinde vinkler, som påvirker vores hverdag og livskvalitet.