Hvis du ikke allerede har et hit på de nye platforme, så får du det ikke.

Skilt med teksten: Der er mere til livet end følgere
Der er mere til livet end følgere

Artiklen som jeg linker til herunder fortæller historien om hvor svært det er at få opmærksomhed til en ny podcast nu. Opmærksomheden blandt brugerne er fordelt og deres incitament for at tage nyt ind er minimalt. Usikkerheden ved at teste og finde nye podcast, der konsistent leverer samme værdi, som dem der allerede fylder den tid, der er til rådighed gør det svært. Og listen af podcast, der skal tjekkes ud, hvis de gamle svigter er allerede fyldt. Mange år ind i lyttetiden.

Ja, artiklen fokuserer på amerikansk podcast, men tjek en dansk top ti og se hvordan den er præget af meget gamle formater. Bemærk også det store skift allerede mellem plads 7 og 8, hvor vi går fra 6-cifrede downloads til 5-cifrede. Podcast er så cementeret en platform, at det er næsten umuligt at lave et hit endsige blive minimalt aflyttet med et nyt show nu. Og forbruget er fordelt og dermed svært at ændre.

Det er nu ikke noget særligt for podcast. Det samme gælder i den grad for tv. Og for den sags skyld også for Youtube. Det er derfor alle skynder sig over på TikTok lige nu. For der er opmærksomheden ikke fordelt endnu. Men det bliver den. Og så bliver det også en platform præget af velkendte formater og forbrugsmønstre.

Det vi burde begynde at tale om, er om man skal styrte et nyt sted hen og bruge energien, hvis man er etableret på en platform. Tv har styrtblødt seere i årtier, men har aldrig omsat flere penge. Systemet er så stort, at selvopholdelsen mellem udbydere, reklamekøbere og gatekeepere holder mediet levende. Vi troede måske en gang (jeg gjorde i hvert fald) at tv ville blive erstattet af noget digitalt, men virkeligheden er at forbruget ikke bliver reelt erstattet, det dør bare langsomt sammen med sin forretningsmodel og brugere. Eftersom vi bliver ældre bliver halen længere og længere. Men vi har faktisk heller aldrig mistet et medie. Der er stadig aviser, radio, tv og bøger. De indtager bare nye roller.

Så når vi som medier springer rundt mellem nye platforme og hopper på alt, er det så på bekostning af vores kernebrugere og dermed vores eksistens eller er det for at bevare relevans og dermed eksistens? Der er intet tv, der gør sig godt på Youtube. Intet Youtube, der virker på TikTok og intet TikTok, der rejser videre til den næste platform. Alligevel æder vi præmissen om at alle skal være alle steder. For at være relevante. Men det er vi jo ikke. Enten kapper vi båndet bagud eller fremad, når vi fokuserer. Det er prisen for fokus og fokus er brændstoffet for relevans. Selve essensen af at lykkes virkelig godt, er at skuffe nogle brugere, fordi vi ikke er noget for dem.

Skal vi være tro mod vores eksisterende brugere eller skal vi flytte os til den nye trend? Det er langt mere komplekst at tage stilling til end vi gør det. Det kan ikke fixes med studentermedhjælpere, formattilretninger, klipproduktion og velmente forsøg på at forstå noget man ikke kan begribe. Det handler primært om strategiske fra- og tilvalg. Kan det bedst betale sig (det kan være økonomisk, for at opnå relevans eller kontakt), at lære et medie og finde nye brugere eller pleje dem vi har? Ja, vi kan kalde os et mediehus og udgive på alle platforme. Det kan særligt de store. Men det giver jo ikke succes. Det giver bare tilstedeværelse.

Vi har de samme ressourcer og kommer under alle omstændigheder til at bruge de fleste af de penge vi har til rådighed på enten de eksisterende eller de nye. Og dermed svigte den gruppe vi synes er mindst vigtig. Hvorfor så egentlig ikke vælge og bruge energien fokuseret? Måske fordi vi stadig tror på sidste århundredes omnibusmedier, der skal være noget for alle og dermed aldrig bliver noget for ret mange.

Det billede vi har af medierne, deres indhold og forbruget er faktisk det mest slidte. Vi agerer efter forståelsesmodeller, som er rare for os selv som udgivere, men som ikke er virkelige. Virkeligheden er langt mere kompliceret og langt mere simpel. At vi har et publikum betyder ikke at vi automatisk fortjener et andet. Og når vi hopper til et nyt giver vi de gamle brugere verdens bedste årsag til at forlade os. For hvem gider at være dem, der ikke er velkomne længere.

Her er artiklen hos Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-01-09/podcasting-hasn-t-produced-a-new-hit-in-years?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=220109&utm_campaign=screentime

Patrick Damsted

Patrick Damsted

Nysgerrigt undersøger og beskriver Patrick vores menneskelige erfaringer og indsigter - og de blinde vinkler, som påvirker vores hverdag og livskvalitet.