En teknik til udvikling af idéer

Gamle bøger i en bunke

Hvis du ønsker at blive god til at få flere og bedre idéer kan du lære dig principperne og metoden bag udvikling af idéer. Faktisk er processen lige så struktureret som produktionen af f.eks. en bil.

Ifølge den italienske sociolog Pareto kan man, når man taler om evnen til at få idéer, inddele mennesker i to grupper, nemlig ombyggere og fastholdere. Hvor de første grundlæggende er på evig jagt efter nye kombinationer af eksisterende elementer, er de sidste ikke interesseret i at se nye sammenhænge. På trods af denne præference kan alle mennesker få idéer. Nogle mennesker får flere og bedre idéer end andre, men alle har evnen til at få en idé.

James Webb Young var ansat som vicedirektør for det kreative arbejde på reklamebureauet J. Walter Thompson. Da han trak sig tilbage fik han et professorat i Business History and Advertising på Chicagos universitet. I forberedelsen af hans undervisning besluttede han at studere og kortlægge processen bag at få en god idé. Han kom først frem til erkendelsen at når man skal lære et nyt fag er det vigtigste at kende principperne bag faget og metoderne i faget. Young nåede også frem til, med hans egne ord, at processen der ligger til grund for at få en god idé er lige så struktureret som produktionen af en bil.


James Webb Young mente der var to principper bag det at få en idé:

1 - At en idé altid er en ny kombination af gammelkendte elementer.

2 - At din mulighed for at kunne se disse nye kombinationer bliver større, hvis du anskuer den viden og de data du opnår kendskab til, som del af en kæde af viden, frem for at se dem som enkeltstående informationer. Sagt på en anden måde; jo mere du forsøger at perspektivere din viden jo oftere vil du kunne skabe nye kombinationer og se sammenhænge, som ikke er set før.


Efter at have kortlagt disse principper begyndte han at kortlægge den metode man brugte når man skabte gode idéer. Han fandt 5 faser, der skulle gennemføres i den rigtige rækkefølge. Hvis man springer et skridt over eller sjusker sig gennem en fase, bliver de efterfølgende faser påvirket negativt og det endelige resultat bliver af mærkbart dårligere kvalitet.


De fem faser i udvikling af idéer er:

1 – Indsamling af data
Først researcher man og samler rå data ind om opgaven og omstændighederne omkring opgaven. Hvis man f.eks. skal udvikle en reklame indsamler man detaljeret viden om produktet og den gruppe mennesker man gerne vil i kontakt med. Udover de specifikke data der indsamles skal den kreative opgaveløser også have kendskab til data af mere generel art. Indsamlingen af de data sker løbende gennem dagligdagen og livet, denne indsamling sker gennem en bred interesse i samfundet og kultur.

2 – Datamodning
Så begynder den del af processen hvor de indsamlede data bliver modnet. Man kigger efter sammenhænge, eksisterende eller mulige og begynder at få små, halve idéer som måske udvikler sig til store idéer og løsninger i en senere fase. Man sorterer, grupperer og arkiverer mentalt de data man har indsamlet så de indgår i forskellige sammenhænge. Denne fase kan være langsommelig og James Webb Young advarer mod at man forlader fasen for tidligt, hvilket man ofte kan have lyst til fordi man tror man er færdig med at modne ens data.

3 – Ubevidst proces
Efter modningen begynder den ubevidste proces. Man lægger den bevidste idé-udvikling væk og foretager sig andre ting. Mens bevidstheden er koncentreret med andet fortsætter den ubevidste proces med at fordøje de modnede data. Denne proces kan speedes op – den foregår i det tempo som den kræver – og den foregår uafhængigt af hvad du ellers laver, om du sover, spiser, går i teatret eller dyrker sex.

4 – Idéen opstår.
Pludselig opstår idéen – oftest som ud af ingenting. Dette er øjeblikket med inspiration og det kan virke næsten magisk. Det er faktisk resultatet af den foregående proces og det arbejde der er lagt i de første 3 faser. Jo bedre arbejde i de første faser – jo bedre kvalitet af idéen i denne fase. Nu vil de fleste mene at processen er slut – idéen er færdig. Det er den ikke helt, for den kræver stadig en fase til for at blive pudset af.

5 – Tilpasning og kritik.
Ved at eksponere idéen for andres kritik og holdninger kan den videreudvikles og finpudses, så den virkelig passer til de krav der fra starten var sat op til opgaveløsningen. Hvis man i denne fase ikke holder idéen tæt til kroppen men lader den få luft, så andre kan se idéen, bliver de måske også inspireret og bygger oven på idéen så man sammen udvikler en endnu bedre idé.


Dette er principperne og metoden bag at få en idé. Oftest tror man at selve øjeblikket hvor inspirationen kommer, er det "at få en idé". Så man sætter sig ned for at vente på inspirationen. Men det inspirerede øjeblik kommer ikke uden research og analyse – samt en anelse tålmodighed. Lidt træning i at se sammenhænge der ikke er åbenlyse og en almindelig interesse i verden og ting omkring dig er kun en fordel da begge dele giver en bedre basis for at udvikle idéer.


Opsummering af principper og metode:

1 - En idé er en ny kombination af gammelkendte elementer

2 - Muligheden for at se ny kombinationer øges hvis man prøver at se forbindelser mellem ting, f.eks. prøver at perspektivere viden i stedet for at se den isoleret.


De 5 faser i udviklingen af idéer er:

1 – Indsamling af data.

2 – Modning af de indsamlede data.

3 – Ubevidst proces.

4 – Idéen opstår.

5 – Tilpasning og kritik.

Patrick Damsted

Patrick Damsted

Nysgerrigt undersøger og beskriver Patrick vores menneskelige erfaringer og indsigter - og de blinde vinkler, som påvirker vores hverdag og livskvalitet.