Podcast

Djævlens Værk

Noget af det mest tilfredsstillende ved at arbejde med kreative fag er når man får lov at stille sig til rådighed for en idé eller helhed, som man tydeligt fornemmer intet har at gøre med en selv og alt at gøre med en selv.