Djævlens Værk

Fremtiden

Fremtiden er på sin vis en ret ny opfindelse. Måske er det derfor vi ikke har vænnet os til den endnu.

Alkohol

Det bedste ville være, at mennesker ikke indtog alkohol. Omvendt er det historisk klart, at uden alkohol ville der være perioder og samfund, der fungerede helt anderledes - eller slet ikke. Vores forhold til alkohol er kompliceret.

Djævlens Værk

Noget af det mest tilfredsstillende ved at arbejde med kreative fag er når man får lov at stille sig til rådighed for en idé eller helhed, som man tydeligt fornemmer intet har at gøre med en selv og alt at gøre med en selv.

Talmagi

Musikanmelderen Gordon Fletcher er skuffet. Og vred. Han skriver: Houses of the Holy er et af de kedeligste og mest forvirrende albums jeg har hørt hele året. En af de melodier, der særligt

Snooze

Snooze, det er noget fanden har skabt. På en dag, hvor han ikke helt kunne komme i gang og egentlig gerne ville blive i søvnens fjerne verden. Hvor han ikke var klar til